header-ketikoti
De missie van Stichting Comité 30 juni – 1 juli Arnhem is om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kennis en bewustwording omtrent het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden. Daarin staan verbinding, vrijheid, gelijkwaardigheid, gelijkheid en kennisverrijking centraal. Bij de herdenking en viering van Keti Koti, zetten we educatie, kunst, cultuur en het dialoog als middel in. Het is belangrijk dat niet alleen de Nederlandse gemeenschappen met roots in Bonaire, Saba, St. Eustatius, St. Maarten, Aruba, Curaçao, en Suriname dit verleden kennen, maar dat alle Nederlanders op de hoogte raken van dit gedeelde verleden.

Stichting Comité 30 juni – 1 juli Arnhem werkt aan de missie door het samenbrengen van inwoners van Arnhem. Activiteiten rondom herdenking, viering en educatie van en over het trans-Atlantisch slavernijverleden, vormen belangrijke pijlers in het concrete aanbod naar de samenleving. Met deze activiteiten en de dialogen die hieruit voortkomen, streven we bij te dragen aan een stad waarin inwoners wederzijds begrip en respect voor elkaar hebben en diversiteit omarmen.

Wij zijn de locale vertegenwoordiger van NiNsee in Arnhem.

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee)

NiNsee is een kenniscentrum dat kennis verzamelt, beheert en ontwikkelt over de geschiedenis van het trans-Atlantische slavernijverleden en het koloniale verleden. Ook organiseert het NiNsee de jaarlijkse landelijke herdenkingsactiviteiten. Het NiNsee is één van de eerste netwerken in Nederland die zich publiekelijk profileert en hard maakt voor het transparante verhaal over de volledige geschiedenis van het trans-Atlantische Slavernijverleden en de koloniale geschiedenis van Nederland. Het is belangrijk dat niet slechts de Afro-Caraibïsche Nederlandse gemeenschappen dit verleden kennen maar dat alle Nederlanders op de hoogte raken van dit gedeelde verleden. Het NiNsee draagt met zijn verschillende doelstellingen bij aan deze ambitie.

Barbara Esseboom
Voorzitter

Met mijn bedrijf onderzoek ik het slavernijverleden en adviseer ik musea en culturele instelling hoe om te gaan met deze geschiedenis en met diversiteit & inclusie in het algemeen. We weten heel weinig over onze slavernijgeschiedenis, maar voelen en leven haar doorwerking bewust en onbewust elke dag. Met deze kennis heb ik het initiatief genomen om in Arnhem het Comité 30 juni - 1 juli op te richten. Het Comité is de lokale vertegenwoordiging van het Nationaal instituut Nederlandse slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Als voorzitter wil ik de kennis van het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden overbrengen aan de Arnhemse gemeenschap, om zodoende een inclusieve samenleving te creëren. Hierdoor kunnen we mensen eerlijke kansen geven en echt deelnemer laten zijn van de maatschappij.

Joël Albert de la Bruhéze
Secretaris

Ik ben geschiedenisdocent en coördinator van havo4 op een middelbare school. Ik zet mij in voor het Comité, omdat ik als geschiedenisdocent zie en ervaar dat er nog veel onwetendheid is als het gaat over het slavernijverleden en haar doorwerking ervan in het heden. Ik wil graag een bijdrage leveren zodat deze onwetendheid minder wordt. Ik hoop dat er een brug geslagen kan worden tussen het heden en het verleden en dat we samen kunnen werken aan een samenleving waar meer verbinding is tussen de mensen.

Roberto Breeveld
Educatie

In het dagelijks leven ben ik docent aardrijkskunde, werk ik voor een uitgever en ben ik voorzitter van het vak netwerk van aardrijkskunde docenten in Arnhem en omgeving. Als docent op een middelbare school sta je midden in de samenleving en zie je hoe belangrijk het is om de leerlingen zich bewust te laten zijn van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Burgerschapsvorming is niet voor niets een belangrijk onderdeel geworden van het curriculum in het PO en VO. Ik zie voor ons als stichting een mooie taak om de leerlingen en studenten uit Arnhem en omgeving meer te leren over het slavernijverleden en de doorwerking op het heden. Op deze manier kunnen wij als stichting bijdragen aan een inclusief en divers Arnhem.

Sandra Sluiter
Public Relations & Sociale media

ik ben Learning and Development Specialist van beroep, waarbij ik mijzelf bezig houd met het leren en ontwikkelen van mensen binnen organisaties. Binnen het bestuur van Comité 30 juni - 1 juli Arnhem houd ik mijzelf bezig met de sociale media kanalen, het schrijven van stukken voor zowel intern als extern gebruik en denk ik mee over hoe wij ons als bestuur vestigen in Arnhem en Gelderland. Ik vind het belangrijk om mijzelf maatschappelijk in te zetten, zodat wij als inwoners van dit land elkaar meer leren begrijpen en daardoor meer verbinding met elkaar aangaan. Daarbij vind ik dat het trans-Atlantische slavernijverleden onderbelicht wordt in onze geschiedenis, hoewel deze geschiedenis een ontzettend groot aandeel heeft in onze huidige manier van samenleven.

Michael Breeveld
Penningmeester

Ik ben docent aardrijkskunde en coördinator Internationalisering op een middelbare school. Daarnaast ben ik freelance auteur voor verschillende uitgevers. Tijdens mijn werk ervaar ik op meerdere gebieden wat de uitwerking is van onze gemeenschappelijke geschiedenis en hoe we daarmee omgaan. Ik merk dat er nog veel valt te leren op dit gebied, voor mij persoonlijk maar ook door collega’s en leerlingen. Met mijn werk voor deze stichting hoop ik hieraan bij te dragen.