header-ketikoti
De missie van Stichting Comité 30 juni – 1 juli Arnhem is om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kennis en bewustwording omtrent het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden. Daarin staan verbinding, vrijheid, gelijkwaardigheid, gelijkheid en kennisverrijking centraal. Bij de herdenking en viering van Keti Koti, zetten we educatie, kunst, cultuur en het dialoog als middel in. Het is belangrijk dat niet alleen de Nederlandse gemeenschappen met roots in Bonaire, Saba, St. Eustatius, St. Maarten, Aruba, Curaçao, en Suriname dit verleden kennen, maar dat alle Nederlanders op de hoogte raken van dit gedeelde verleden.

Stichting Comité 30 juni – 1 juli Arnhem werkt aan de missie door het samenbrengen van inwoners van Arnhem. Activiteiten rondom herdenking, viering en educatie van en over het trans-Atlantisch slavernijverleden, vormen belangrijke pijlers in het concrete aanbod naar de samenleving. Met deze activiteiten en de dialogen die hieruit voortkomen, streven we bij te dragen aan een stad waarin inwoners wederzijds begrip en respect voor elkaar hebben en diversiteit omarmen.

Wij zijn de locale vertegenwoordiger van NiNsee in Arnhem.

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee)

NiNsee is een kenniscentrum dat kennis verzamelt, beheert en ontwikkelt over de geschiedenis van het trans-Atlantische slavernijverleden en het koloniale verleden. Ook organiseert het NiNsee de jaarlijkse landelijke herdenkingsactiviteiten. Het NiNsee is één van de eerste netwerken in Nederland die zich publiekelijk profileert en hard maakt voor het transparante verhaal over de volledige geschiedenis van het trans-Atlantische Slavernijverleden en de koloniale geschiedenis van Nederland. Het is belangrijk dat niet slechts de Afro-Caraibïsche Nederlandse gemeenschappen dit verleden kennen maar dat alle Nederlanders op de hoogte raken van dit gedeelde verleden. Het NiNsee draagt met zijn verschillende doelstellingen bij aan deze ambitie.

Barbara Esseboom
Voorzitter

Met mijn bedrijf onderzoek ik het slavernijverleden en adviseer ik musea en culturele instelling hoe om te gaan met deze geschiedenis en met diversiteit & inclusie in het algemeen. We weten heel weinig over onze slavernijgeschiedenis, maar voelen en leven haar doorwerking bewust en onbewust elke dag. Met deze kennis heb ik het initiatief genomen om in Arnhem het Comité 30 juni - 1 juli op te richten. Het Comité is de lokale vertegenwoordiging van het Nationaal instituut Nederlandse slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Als voorzitter wil ik de kennis van het Nederlandse trans-Atlantische slavernijverleden overbrengen aan de Arnhemse gemeenschap, om zodoende een inclusieve samenleving te creëren. Hierdoor kunnen we mensen eerlijke kansen geven en echt deelnemer laten zijn van de maatschappij.

Rita Metsen
Penningmeester

Ik ben Rita Metsen en ben ontzettend enthousiast om deel uit te maken van het Stichting Comité 30 juni -1 Juli Arnhem. Binnen het Comité vervul ik de rol van penningmeester. Met mijn financiële expertise hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.

Als bedrijfsmaatschappelijk werker binnen defensie, waar ik mijn collega's help bij persoonlijke en professionele uitdagingen, ben ik dagelijks bezig met het streven naar gelijkheid en rechtvaardigheid. Ik geloof dat het van groot belang is om te leren van onze slavernij en koloniale geschiedenis en samen te werken aan een inclusievere samenleving, zonder discriminatie en/of racisme. Laten we samen streven naar gelijkheid, rechtvaardigheid en begrip voor elkaar.