header-ketikoti

Het slavernijverleden is voor een lange tijd een onbesproken deel van de Nederlandse geschiedenis geweest. In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor deze geschiedenis. Meer en meer Nederlanders worden zich dan ook bewust van dit verleden en de doorwerking die het heeft in het heden. Daarbij is een plek om stil te staan en te herdenken bij een herdenkingsmonument essentieel.

In navolging van andere steden, vindt er sinds 2021 een officiële herdenking van de slavernij plaats in Arnhem. Bij een herdenking hoort een vaste plek om te herdenken en een monument.

De realisatie van een monument komt op het moment dat het gesprek over slavernij als onderdeel van de Nederlandse en dus ook de Gelderse geschiedenis steeds breder wordt gevoerd. En sluit aan op de maatschappelijke aandacht voor inclusie en diversiteit, en een meer zichtbare erkenning en herkenning van onze meerstemmige geschiedenis.

Kunstopdracht

Gemeente Arnhem zet zich samen met initiatiefnemer Stichting Comité 30juni – 1 juli in om een herdenkingsmonument voor het slavernijverleden in Arnhem te realiseren voor Gelderland. Het monument sluit aan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij door Nederland (30 juni) en viering van Keti Koti (1 juli), waarin het Trans-Atlantisch slavernijverleden wordt herdacht. Het streven is een monument te realiseren dat een representatief en breed gedragen symbool is voor de gehele Nederlandse bevolking. Organisatie en begeleiding van de kunstopdracht ligt grotendeels bij een werkgroep. Zij formuleren de opdracht, stellen het programma van eisen vast en selecteren de drie kunstenaars die worden uitgenodigd voor een schetsontwerp.

Het budget is €100.000,- en bevat het honorarium voor de kunstenaar en alle kosten die met de uitvoering en plaatsing van het kunstwerk zijn gemoeid. Voor het schetsontwerp is €2.500,- beschikbaar

Selectie van de kunstenaar

De kunstwerkgroep selecteert uit een groslijst drie kunstenaars die worden uitgenodigd een schetsontwerp te presenteren. Dit doen zij onder begeleiding van één of twee artistiek adviseurs met kennis van beeldende kunst (in de openbare ruimte).

Voorwaarden: De kunstenaar dient ervaring te hebben met opdrachten in de openbare ruimte en aantoonbare affiniteit met het onderwerp. Bij de selectie van de kunstenaar zal actief gezocht worden naar regionale kunstenaars en/of kunstenaars die nakomelingen zijn van tot slaaf gemaakte mensen.

Deadline: aanmelden voor 5 april

Aanmelden kan door een mail te sturen met een portfolio/cv en korte motivatie (max 150 woorden) naar buitenkunst@arnhem.nl

Blogs Herdenkingsmonument