ketikoti-hedenkingsmonument-titel

Het slavernijverleden is voor een lange tijd een onbesproken deel van de Nederlandse geschiedenis geweest. In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor deze geschiedenis. Meer en meer Nederlanders worden zich dan ook bewust van dit verleden en de doorwerking die het heeft in het heden. Daarbij is een plek om stil te staan en te herdenken bij een herdenkingsmonument essentieel.

In navolging van andere steden, vindt er sinds 2021 een officiële herdenking van de slavernij plaats in Arnhem. Bij een herdenking hoort een vaste plek om te herdenken en een monument.

De realisatie van een monument komt op het moment dat het gesprek over slavernij als onderdeel van de Nederlandse en dus ook de Gelderse geschiedenis steeds breder wordt gevoerd. En sluit aan op de maatschappelijke aandacht voor inclusie en diversiteit, en een meer zichtbare erkenning en herkenning van onze meerstemmige geschiedenis.