Kunstopdracht herdenkingsmonument

Kunstopdracht herdenkingsmonument

22 mei 2024

Kunstopdracht
Gemeente Arnhem zet zich samen met initiatiefnemer Stichting Comité 30juni – 1 juli in om een herdenkingsmonument voor het slavernijverleden in Arnhem te realiseren voor Gelderland. Het monument sluit aan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij door Nederland (30 juni) en viering van Keti Koti (1 juli), waarin het Trans-Atlantisch slavernijverleden wordt herdacht. Het streven is een monument te realiseren dat een representatief en breed gedragen symbool is voor de gehele Nederlandse bevolking. Organisatie en begeleiding van de kunstopdracht ligt grotendeels bij een werkgroep. Zij formuleren de opdracht, stellen het programma van eisen vast en selecteren de drie kunstenaars die worden uitgenodigd voor een schetsontwerp.

Het budget is €100.000,- en bevat het honorarium voor de kunstenaar en alle kosten die met de uitvoering en plaatsing van het kunstwerk zijn gemoeid. Voor het schetsontwerp is €2.500,- beschikbaar

Selectie van de kunstenaar
De kunstwerkgroep selecteert uit een groslijst drie kunstenaars die worden uitgenodigd een schetsontwerp te presenteren. Dit doen zij onder begeleiding van één of twee artistiek adviseurs met kennis van beeldende kunst (in de openbare ruimte).

Voorwaarden: De kunstenaar dient ervaring te hebben met opdrachten in de openbare ruimte en affiniteit te hebben met het onderwerp.

Bij de selectie van de kunstenaar kijken we met interesse naar regionale kunstenaars en/of kunstenaars die nakomelingen zijn van tot slaaf gemaakte mensen. Maar iedere kunstenaar is welkom zich aan te melden.

Deadline: aanmelden voor 5 april

Aanmelden kan door een mail te sturen met een portfolio/cv en korte motivatie (max 150 woorden) naar buitenkunst@arnhem.nl.