Vrijheidscollege: Jeangu Macrooy

Vrijheidscollege: Jeangu Macrooy

14 juni 2023

“Waarom wordt de vrijheid van een ander zo vaak gezien als bedreiging van het eigen bestaansrecht?”

Jeangu Macrooy

Op donderdag 8 juni was Jeangy Macrooy te gast in Focus in Arnhem in het kader van de Keti Koti-maand van het comité 30 juni-1 juli. Hij heeft daar een vrijheidscollege gegeven dat georganiseerd was door de stichting Vrijheidscolleges.

Het comité 30 juni-1 juli en haar activiteiten groeit. Met een avond als deze wil men op zoek naar meer diepgang. Waar gaat Keti Koti eigenlijk over?

Het college startte met de omschrijving van wat vrijheid eigenlijk is. Daarvoor gebruikt de stichting Vrijheidscolleges de omschrijving zoals die in 1941 door President Roosevelt van de VS is geïntroduceerd als ‘The Four Freedoms’. Hij wilde in de toekomst werken aan een wereld waarin deze vier vrijheden standaard zouden zijn, voor iedereen:

• Vrijheid van meningsuiting
• Vrijheid van religie
• Vrijheid van gebrek (elke natie zal een gezond leven in vredestijd voor haar inwoners verzekeren – overal ter wereld.)
• Vrijheid van vrees

Deze vier vrijheden maken dat een mens een gevoel van vrijheid ervaart.

Jeangu wil het op deze avond over de vrijheid van vrees hebben.
Hij vertelt over zijn eerste jaren in Nederland nadat hij in Suriname zijn veilige grond heeft achtergelaten. Tijdens zijn opleiding aan de Artez-academie in Enschede kijkt hij een documentaire over Nina Simone. Een verhaal over een sterke zwarte vrouw waarin zij vertelt dat je geen artiest kunt zijn als je de samenleving niet een spiegel voorhoudt. Haar slotopmerking ‘now music is dedicated to freedom’ (vanaf nu is muziek opgedragen aan vrijheid) geeft Jeangy zijn motivatie voor het maken van zijn muziek, het schrijven van zijn songs. Je kunt geen ander artiest zijn dan die die de wereld een spiegel voorhoudt.

Jeangy vertelt over de schok die hij, na zijn verhuizing naar Nederland, ervoer toen hij in 2015 merkte dat er in Nederland nauwelijks aandacht was voor Keti Koti, terwijl dat is Suriname een nationale feestdag is. Hij verbaasde zich over de geringe aandacht voor de geschiedenis die zo diep bepalend is geweest voor onze huidige samenleving. Hij vraagt zich af of dat betekent dat zijn verhaal er niet zo toe doet. “Ik ben een kind van het kolonialisme en van slavernij, want zonder die geschiedenis zou ik niet zijn wie ik nu ben. We moeten herdenken opdat de geschiedenis zich nooit herhaalt en vieren omdat we pas echt vrij zijn als iedereen vrij is”.

Ook vraagt hij aandacht voor de positie van queers die in veel landen niet vrij zijn, gestraft kunnen worden met levenslange opsluiting of zelfs de doodstraf kunnen krijgen.

“Waarom wordt de vrijheid van een ander zo vaak gezien als bedreiging van het eigen bestaansrecht? Mensen denken vaak dat er iets van hen wordt afgepakt omdat ‘zij’ meer ruimte krijgen om zich te emanciperen.”

Nina Simone omschreef wat vrijheid voor haar was als: ‘No fear!’ Vrijheid is geen angst te hoeven hebben. In de ‘Four Freedoms’ omschreven als: dat geen mens meer in staat zal zijn om een daad van agressie te plegen tegen welk mens dan ook.

‘”Angst drijft ons vaak uit elkaar, maar als je goed kijkt en luistert, is er vaak veel meer dat ons bindt dan we vaak denken. We willen in alle veiligheid onszelf kunnen zijn.
Ik blijf geloven in een vrije toekomst voor iedereen.”

Yu no man broko mi Je kunt me niet breken.

Wil je het hele college én het gesprek in de zaal daarna terugkijken en -luisteren?