De kracht van familiebanden

De kracht van familiebanden

4 juli 2024

Arnhemmers op zoek naar hun roots in voormalig Nederlands-Indië (Indonesië) en Suriname

De gemeente Arnhem liet begin 2024 onderzoek doen door Erfgoed Gelderland naar het slavernijverleden van onze stad tussen 1600 en 1900. De uitkomsten onthulden dat veel Arnhemmers, direct en indirect, betrokken zijn geweest bij slavernij over de hele wereld: van Afrika, de Indonesische Archipel tot Zuid- en Noord-Amerika. Zo komt het dat tot slaaf gemaakte mensen in Arnhem belandden en er nog steeds nazaten van hen in onze stad wonen.

Tot het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden behoren ook het koloniale verleden in voormalig Nederlands-Indië (nu: Indonesië). De gemeente Arnhem vindt het belangrijk om deze kant van onze gedeelde koloniale geschiedenis te belichten. Diverse groepen uit voormalig Nederlands-Indië zijn tussen 1945-1965 in verschillende migratiegolven naar Nederland overgekomen, verbannen of gevlucht. Zij namen ervaringen van koloniaal oorlogsgeweld mee. Deze mensen en hun nazaten wonen ook in Arnhem.

Om erkenning te geven aan hun ervaringen, bood gemeente Arnhem voor Arnhemmers met een Indische- en Surinaamse achtergrond workshops aan waarin zij hun familiegeschiedenis konden onderzoeken. In de online tentoonstelling ‘De kracht van familiebanden’ vertellen Indische en Surinaamse deelnemers aan de workshops van Tracing Your Roots onder leiding van Yvette Kopijn en Stichting voor Surinaamse Genealogie over hun familiegeschiedenis en de kracht van familiebanden. De portretten van de deelnemers werden gemaakt door de Indische fotograaf Eric Kampherbeek.

De kracht van familiebanden