De Geschiedenis van Afro-Surinamers 1863-1963

De Geschiedenis van Afro-Surinamers 1863-1963

30 maart 2024
13:30

Het eerste boek over de geschiedenis van Afro-Surinamers na afschaffing van de slavernij

Aanstaande zaterdag 30 maart houdt professor Chan Choenni een lezing over zijn boek in Nijmegen. Het zal gaan over  hoe het de Afro-Surinamers is vergaan na de afschaffing van de slavernij in 1863 tot en met 1963. Hij geeft een levendig beeld van deze periode op basis van uitgebreid historisch onderzoek naar hun integratie in Suriname.

Het heeft honderd jaar geduurd alvorens Afro-Surinamers politiek volwaardige burgers werden in Suriname. Hij stelt vast dat de Afro-Surinaamse groep na de Tweede Wereldoorlog op politiek niveau succesvol is geïntegreerd. Dit was in mindere mate het geval op cultureel niveau waar men in 1963 nog niet volledig tot de mainstream was doorgedrongen.

Op sociaaleconomisch terrein bleef de ontwikkeling achter. Er formeerde zich weliswaar een middenklasse, mar de meerderheid bleef behoren tot de lagere klasse en de onderklasse. Deze succesvolle politieke integratie en relatief succesvolle culturele integratie gepaard gaande met een minder succesvolle sociaaleconomische integratie typeert hij als Integratie Afro-Surinaamse stijl. De auteur betoogt dat deze integratiestijl gedurende de honderdjarige periode in grote mate het gevolg is geweest van de negatieve gevolgen van de wrede slavernij in Suriname.

Hij analyseert en verklaart uitgebreid de doorwerking van de slavernij op de integratiestijl van Afro-Surinamers in de toenmalige Surinaamse samenleving.

Het programma: 

13:00 – Inloop/Ontvangst

13:30 – Opening/Introductie

13:45 tot 14:30 – Lezing deel 1:

  • Integratie Afro-Surinaamse Stijl
  • De zes fasen in de honderdjarige geschiedenis van Afro-Surinamers 1863-1963

14:30 tot 15:00 – Pauze: Versnaperingen en drank voor eigen rekening

15:00 tot 15:45 – Lezing deel 2:

  • Het sociale ethos als belangrijke verklaring voor de integratiestijl van Afro-Surinamers
  • Redenen waarom deze historische studie is geschreven
  • Enkele aanbevelingen

15:45 tot 16:00 – Vragen/Opmerkingen

16:00 tot 17:00 – Sluiting en mededelingen, en de nazit.

 

Locatie: Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39 Nijmegen

Datum/Tijd: Zaterdag 30 maart, van 13:30-17:00

Organisatie: Werkgroep Caribische en Aziatische Cultuur Nijmegen

Toegang: Vrije toegang/ Vrijwillige bijdrage

Locatie van activiteit: